Historien

Lillehammer og Gjøvik Dansesenter har utviklet seg mye siden starten i 1991. Skolen så dagens lys som Lenes Ballettskole i 1991 og ble stiftet og drevet av Lene Hafstad, tidligere danser og arbeidskollega av Louise Bothner-By som i dag driver senteret. Skolen holdt til i Losje Fremgang og ca. 50 elever hadde sin ukentlige undervisning her. Louise kom til i 1992 og skolen skiftet navn til Lillehammer Ballettskole. Skolen flyttet til Maihaugen i 1993 og Louise tok over driften 100% i 1994. I 2004 etablerte vi en avdeling på Gjøvik og skiftet av den grunn navn nok en gang i 2007, til Lillehammer og Gjøvik Dansesenter. Etter å ha undervist under bakkenivå på Maihaugen i nær 17 år flyttet vi i 2010 inn i nye flotte og lyse lokaler i Folkets Hus der Randi og Kåre Berg i sin tid hadde sin danseundervisning for mange av våre elevers foreldre. På Gjøvik kunne vi høsten 2013 ta i bruk nye lokaler på Fastland. Vi driver vår virksomhet på Lillehammer og på Gjøvik, men favner en større region fra Ringsaker i sør, til Ringebu i Nord, til Hov og Dokka i vest. Senteret teller i dag 800 elever i alderen 5-19 år og sysselsetter 7 pedagoger med høyere utdanning innen dansepedagogikk og idrettshøgskole. Senteret er medlem av NoDa, interesseorganisasjonen for norske dansere og pedagoger. Oppland Fylkekommune, Regionrådet for Lillehammer, Gausdal og Øyer og Lillehammer Kommune ga senteret midler til å drive med videreutvikling i 3 år (2010-2013) Sparebankstiftelsen ga i 2011 400.000.- kroner i gave til senteret for å utvikle en årlig sommer camp og investeringer ved skolen. Det ble innkjøpt piano, dansematter, barrer, kostymer og annet utstyr som kommer både oss og andre brukere til gode. Vi retter en stor takk til bidragsyterne.